دکتر علیرضا جهانگیرنیا

دکتر علیرضا جهانگیرنیا

متخصص جراحی دهان و فک و صورت از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۹۰
- اخذ دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه آزاد تهران در سال ۸۲
- فلوشیپ جراحی پیشرفته سینوسهای پارانازال از دانشگاه تولوز فرانسه در سال ۲۰۱۲
- فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی از دانشگاه آخن آلمان در سال ۲۰۱۳
- اخذ درجهMaster ایمپلنتهای دندانی از دانشگاه نیوجرسی امریکا در سال ۲۰۱۴
- عضو هیأت مدیره انجمن ایمپلنتولوژی ایران
- شاغل در بخش خصوصی
- مترجم کتاب جراحی پیترسون چاپ سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴