دکتر محمد پارسایی

دکتر محمد پارسایی

فارغ التحصیل دندان پزشکی دوره عمومی سال ۹۶
متخصص دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی سال ۱۴۰۱
مترجم کتاب Goldstein; aesthetic Dentistry 2020