دکتر محمد پارسایی

دکتر محمد پارسایی

دکتر محمد صالح پارسایی دندان پزشک جراح ، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی مدرس دوره های دندان پزشکی دیجیتال فارغ التحصیل دندان پزشکی دوره عمومی سال ۹۶
متخصص دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی سال ۱۴۰۱
مترجم کتاب Goldstein; aesthetic Dentistry 2020