ارتودنسی

ارتودنسی

طراحی درمان های ارتودنسی که به نام های Clear aligner و Invisalignهم شناخته می شود , شامل طراحی دیجیتال مراحل درمان ارتودنسی و ساخت aligner های شفاف برای هر مرحله هستند که نسبت به روش مرسوم استفاده از براکت , درمان راحت تر و قابل پیشبینی تری برای بیماران فراهم می کند. با طرح ریزی دیجیتال درمان ارتودنسی این امکان وجود دارد که با هماهنگ کردن کست های دیجیتال بیمار و اطلاعات CBCT تصمیم بر expansion و یا extraction دندان ها گرفته شود.

تخمین دقیق زمان درمان

در این روش بر اساس زاویه و فاصله ای که مجموعه دندان ها نیاز دارند تا به محل ایده آل خود منتقل شوند این امکان وجود دارد که بتوان زمان تقریبی درمان را تخمین زد

طرح درمان تخصصی

در تمام مراحل طرح ریزی و اجرای درمان دندان پزشک با همکار متخصص در رشته ی مربوطه در تماس خواهد بود و طرح درمان با مشاوره و تصمیم گیری هر دو انجام خواهد شد