تری بلیچینگ

تری بلیچینگ

تری بلیچینگ


تری بلیچینگ دندانپزشکی یک فرآیند است که توسط دندانپزشکان انجام می‌شود تا رنگ دندان‌ها را روشن‌تر و سفیدتر کنند. این فرآیند معمولاً شامل استفاده از مواد شیمیایی خاصی مانند پراکسید هیدروژن یا کربامید پراکسید است. این مواد شیمیایی با کمک نور یا گرما بر روی دندان‌ها فعال شده و اجازه می‌دهند تا پیگمانت‌های موجود در دندان‌ها حذف شوند و رنگ طبیعی دندان‌ها به روشن‌ترین حالت خود بازگردد.


استفاده از تری بلیچینگ دندانپزشکی می‌تواند بهبود بسیاری از مشکلات زیبایی دندانی مانند لکه‌های قهوه‌ای، زردی یا تغییرات رنگ دندان‌ها کمک کند. اما باید توجه داشت که این فرآیند نیاز به نظارت و راهنمایی دندانپزشک دارد، زیرا استفاده نادرست ممکن است به بازدید برطرف شدن طبقه حفاظتی دندان‌ها و حتی آسیب به لثه‌ها منجر شود.