گاید جراحی CL

گاید جراحی CL

گاید جراحی CL

 جراحی افزایش طول تاج دندان یا کراون
لنگتنینگ  CL  یک عمل جراحی است که برای  نمایان شدن بیشتر ساختار دندان انجام می‌شود
تا  ترمیم مناسب آن  امکان‌پذیر شود. این روش زمانی کاربرد دارد
که  ارتفاع تاج دندان  برای 
انجام  درمان‌های ترمیمی  مانند 
پر کردن،  روکش گذاری  و  یا  جایگذاری 
ایمپلنت  کافی نباشد.  جراحی CL  با حفظ بیشتر ساختار دندان، 
به  سلامت  و 
طول  عمر  آن  کمک
می‌کند.

 

موارد استفاده از جراحی CL

زمانی که پوسیدگی به زیر خط لثه رسیده
باشد و برای برداشتن آن به دسترسی بیشتر به ساختار دندان نیاز باشد.

زمانی که شکستگی دندان زیر خط لثه باشد
و برای ترمیم آن به نمایان شدن بیشتر ساختار دندان نیاز باشد.

زمانی که دندان کوتاه باشد و برای جایگذاری
روکش به ارتفاع بیشتر تاج نیاز باشد.

زمانی که نسبت بین تاج و ریشه دندان
ناهمگون باشد و ظاهری نازیبا ایجاد کرده باشد.