پروتز های ثابت

پروتز های ثابت

با استفاده از طرح ریزی دیجیتال درمان های پروتز ثابت در دندان پزشکی می توان بر اساس فضای موجود و نیاز های فانکشنال و استتیک بیمار طرح درمان مناسب را انتخاب کرد.

در این روش می توان از تمامی متریال های موجود برای درمان های ثابت مثل زیرکونیا ، لیتیوم دی سیلیکات (Emax) روکش های فلزی و … بهره برد

همچنین امکان استفاده از طرح درمان هایی مثل کراون ۳/۴ ، اینلی و آنلی و … وجود دارد.